Składanie wniosków w Programie Czyste Powietrze przez Portal Beneficjenta możliwe jest tylko do 02.01.2023 r.
Dla wniosków składanych od dnia 03.01.2023 r. obowiązuje ścieżka składania wyłącznie przez
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie:
złóż e-wniosek w GWD >>
Dokumenty obowiązujące od 2023.01.03 >>

 


Uruchomienie Części 3 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Więcej informacji tutaj -> Kliknij i idź na www.bip.wfosigw.rzeszow.pl


Zamknięcie II naboru w Programie Priorytetowym Moja Woda z dniem 10 czerwca 2021 r.

Więcej informacji tutaj - Kliknij


Informacja dla Beneficjentów mających skrzynki pocztowe na serwerach WP.PL i O2.PL

Informacja o WP.PL i O2.PL


 

WITAMY

w PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW w Rzeszowie,

 

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1. ogłoszeń i aktualności,

2. oferty Funduszu (w tym oferta dedykowana po formie prawnej),

3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),

4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),

5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo-ekologicznych wizualizowanych na mapach,

6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).

Dodatkowo przez portal można:

 - pobrać wniosek  do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami

- złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej. (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku)

- otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku  (obustronna komunikacja)

 

Z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać  tylko Ci Beneficjenci, którzy:

Dokonali rejestracji w Portalu (rejestracja-osoby fizyczne ), dzięki czemu uzyskali identyfikator (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do logowania w portalu) i hasło.

W przypadku osób fizycznych konto zostanie tymczasowo aktywowane na okres 360 dni w celu wypełnienia i przesłania do Funduszu Wniosku o dofinansowanie.
Pełna aktywacja konta nastąpi w chwili, gdy do Funduszu zostanie dostarczony wniosek o dofinansowanie i będzie podlegał ocenie lub system wykryje, że jest już Pan/i naszym beneficjentem.

Po pełnej aktywacji konta otrzymają  Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników instytucji lub firmy.

Do aktywacji konta firm i instytucji niezbędne jest dostarczenie popisanych dokumentów rejestracyjnych do Funduszu (po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.
 

 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

 

Z poważaniem
Redakcja Portalu (portal@wfosigw.rzeszow.pl)