Wymagana dokumentacja

Program Priorytetowy "AgroEnergia"
 
  NABÓR 2021 - dokumenty obowiązujące Pobierz
01. Agroenergia - Program priorytetowy PDF!
02. Agroenergia - Regulamin naboru PDF!
03. Agroenergia - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de_minimis lub pomoc de_minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiazuje od 11.03.2016) XLS!
04. Agroenergia - Informacje dodatkowe DOC!
05. Agroenergia - Zalecenia analiza wariantów dokument pomocniczy XLSX!
06. Agroenergia - Zalecenia audyt energetyczny PDF!
07. Agroenergia - Pismo o przyznaniu dotacji PDF!
08. Agroenergia - Wniosek o platność DOCX!
09. Agroenergia - Protokół odbioru DOCX!
10. Agroenergia - wzór oświadczenia o przyłączeniu do osd DOCX!
 
  NABÓR 2021 - dokumenty archiwalne Pobierz
01. Agroenergia - Program priorytetowy PDF!
02. Agroenergia - Regulamin naboru PDF!
03. Agroenergia - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de_minimis lub pomoc de_minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiazuje od 11.03.2016) XLS!
04. Agroenergia - Informacje dodatkowe PDF!
05. Agroenergia - Zalecenia analiza wariantów dokument pomocniczy XLSX!
06. Agroenergia - Zalecenia audyt energetyczny PDF!
07. Agroenergia - Pismo o przyznaniu dotacji PDF!
08. Agroenergia - Wniosek o platność DOCX!
09. Agroenergia - Protokół odbioru DOCX!

 
 
  Instrukcje Pobierz
01. Opis radzenia sobie z problemem "Please wait..."          ..................................................... PDF!