WFOŚiGW Rz-w - wymagane dokumenty

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca w WFOŚiGW w Rzeszowie od dla wniosków składanych od 29.07.2019 r. Pobierz
  Dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Rzeszowie
 1. Wykaz dokumentów w przypadku wnioskowania o pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 2. Załącznik 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zdolności do spłaty pożyczki
 3. Załącznik 2 - Upoważnienie do pozyskania informacji z Biura Informacji Gospodarczej / Biura Informacji Kredytowej / Związku Banków Polskich
 4. Załącznik 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
 5. Załącznik 4 - Oświadczenie Poręczyciela o zdolności do spłaty pożyczki
 6. Załącznik 5 - Proponowana forma dodatkowego zabezpieczenia pożyczki
 
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca w WFOŚiGW w Rzeszowie dla wniosków składanych do 28.07.2019 r. Pobierz
  Dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Rzeszowie
 1. Wykaz dokumentów w przypadku wnioskowania o pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 2. Załącznik 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zdolności do spłaty pożyczki
 3. Załącznik 2 - Upoważnienie do pozyskania informacji z Biura Informacji Gospodarczej / Biura Informacji Kredytowej / Związku Banków Polskich
 4. Załącznik 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
 5. Załącznik 4 - Oświadczenie Poręczyciela o zdolności do spłaty pożyczki
 6. Załącznik 5 - Proponowana forma dodatkowego zabezpieczenia pożyczki
 
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
  Wzory umów i dokumenty rozliczeniowe obowiązujące w WFOŚiGW w Rzeszowie
 1. Wzór umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 2. Wzór umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 3. Wniosek o płatność
 4. Zestawienie dokumentów księgowych
 5. Protokół wykonawcy odbioru robót wbudowania materiałów
 
 • PDF
 • PDF
 • DOC
 • XLS
 • DOC
 
stopka