KONTAKT

Telefony i adresy kontaktowe podane są na głównej stronie internetowej Funduszu: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
w sekcji: Aktualny kontakt telefoniczny i e-mailowy z WFOŚiGW w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Funduszu od 7:30 do 15:30