KONTAKT

Kontakt telefoniczny i e-mailowy z WFOŚiGW w Rzeszowie
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Funduszu od 7:30 do 15:30

Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9
tel. 17 852 23 44, 17 852 26 01, 17 853 63 81, 606 814 783, fax wew. 102
e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl
Skrytka ePUAP: /wfosigw_rz/SkrytkaESP

 

1) Informacje o Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" można uzyskać:

♦ w urzędach gmin: Kontakty do gmin obsługujących program Priorytetowy "Czyste Powietrze" -> przejdź

♦ pod ogólnopolską infolinią: tel. 22 340 40 80, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 oraz
na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl

 

2) Programy finansowe, w tym "Mój Prąd", "Agroenergia", "Czyste Powietrze":
tel. 17 853 63 61, e-mail: doradztwo@wfosigw.rzeszow.pl

Obsługa w punkcie informacyjno - konsultacyjnym prowadzona
jest w dni robocze w godzinach 9:00 - 14:00

 

3) Program "Moja woda" - kontakt: tel. 16 67 60 117, e-mail: wfprzem@wfosigw.rzeszow.pl
 

4) Sprawy dotyczące kont osób fizycznych na Portalu Beneficjenta kontakt e-mailowy: 
portal@wfosigw.rzeszow.pl

Kontakty telefoniczne do pracowników WFOŚiGW w Rzeszowie -> przejdź