Wnioski złożone od 25.01.2022 do 02.01.2023

czyste-powietrze
  Dokumenty rozliczeniowe dla wniosków złożonych od 25.01.2022 Pobierz
10. Wniosek o płatność w gwd-wzór - formularz online dostepny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
10a. Instrukcja - Jak wypełnić i złozyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF
11. Składanie wniosku o płatność - informacje pomocnicze PDF
12. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
13. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej -(dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)-załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
stopka