Wnioski złożone od 22.04.2024 do 13.06.2024 r

czyste-powietrze
  Dokumenty rozliczeniowe dla wniosków złożonych od 22.04.2024 do 13.06.2024r. Pobierz
05a. C.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF!
05b. C.2 Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/
05c. C.2.1 Dokument podsumowujący audyt energetyczny
(Załącznik 1 do WOP)
XLS!
05d. C.3 Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF!
05e. C.3.1 Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05f. c.3.1.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)
PDF!
05g. C.3.2 Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05h. C.3.3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
(Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05i. C.3.4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
(Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
DOC!
stopka