Ogłoszenie o naborze

Program Priorytetowy "Moja woda"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
Jeśli osoba fizyczna jest beneficjentem programu "Czyste Powietrze" lub wcześniejszych edycji "Moja Woda" należy przy rejestracji konta podać dokładnie ten sam adres mailowy, który był użyty we wcześniej złożonym wniosku dot. w/w programów.
 

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.0.0), dostępny po lewej stronie w zakładce "Programy i konkursy->Formularze wniosków" po zalogowaniu się do Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. (Do otwarcia i wypełnienia formularza niezbędny jest darmowy program Adobe Reader)

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą "SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF" - dostępnej na portalu beneficjenta po zalogowaniu.
 

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9
w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30

albo
za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz stronę internetową https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

e-mail:moja-woda@wfosigw.rzeszow.pl, tel. 17 853 63 61 wew. 140

Załączniki:

Pobierz plik (program_priorytetowy_moja_woda.pdf)program_priorytetowy_moja_woda.pdf [01. Program Priorytetow "Moja Woda"]
Pobierz plik (regulamin_moja_woda.pdf)regulamin_moja_woda.pdf [02. Regulamin naboru PP "Moja Woda"]
Pobierz plik (wniosek_o_platnosc_pp_moja_woda.docx)wniosek_o_platnosc_pp_moja_woda.docx [04. Wzór wniosku o płatność PP "Moja Woda"]
Pobierz plik (jak_zlozyc_wniosek_o_platnosc.pdf)jak_zlozyc_wniosek_o_platnosc.pdf [04a. Instrukcja "Jak złożyć wniosek o płatność"]
Pobierz plik (wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia.docx)wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia.docx [05. Wzór protokołu końcowego odbioru PP "Moja Woda" ]
Pobierz plik (wzor_oswiadczenia_o_samodzielnym_montazu.docx)wzor_oswiadczenia_o_samodzielnym_montazu.docx [06. Wzór oświadczenia o samodzielnym montażu]

 


stopka