Ścieżka bankowa - dokumentacja

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 06.07.2021 r. - ścieżka bankowa Pobierz
01. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. PDF!
02. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
02a. Załącznik do WoD - oświadczenia współwłaścicieli współmałżonka PDF
03. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 2 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współmałżonek PDF
04b. Załącznik nr 3 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współwłaściciel PDF
04c. Załącznik nr 4 do instrukcji WoD - koszty kwalifikwowane PDF
05. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
06. Wniosek o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze PDF
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wzór PDF, składamy go wyłącznie elektronicznie przez adres z pozycji 06c. PDF
06c. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06d. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" PDF
06e. - załącznik do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f. Wzór zaświadczenia OSD PDF
     
  Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego Idź do listy banków ->
 
stopka