Ścieżka bankowa - dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 14.06.2024 r. Pobierz
  Ścieżka bankowa  
04. B.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 14.06.2024 r. PDF!
04a. B.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek składany w bankach.
Lista banków dostępna na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl
04b. B.1.1.1 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik do WOD)
DOC!
04c. B.1.1.2 Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik do WOD)
DOC!
04d. B.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
04e. B.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
04f. B.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
  Dokumenty wspólne  
05a. C.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF!
05b. C.2 Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/
05c. C.2.1 Dokument podsumowujący audyt energetyczny
(Załącznik 1 do WOP)
XLS!
05d. C.3 Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF!
05e. C.3.1 Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05f. c.3.1.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)
PDF!
05g. C.3.2 Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05h. C.3.3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
(Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05i. C.3.4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
(Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
DOC!
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r. Pobierz
  Ścieżka bankowa  
04. B.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 22.04.2024 r. PDF!
04a. B.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek składany w bankach.
Lista banków dostępna na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl
04b. B.1.1.1 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik do WOD)
DOC!
04c. B.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
04d. B.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
04e. B.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
  Dokumenty wspólne  
05a. C.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF!
05b. C.2 Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/
05c. C.2.1 Dokument podsumowujący audyt energetyczny
(Załącznik 1 do WOP)
XLS!
05d. C.3 Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF!
05e. C.3.1 Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05f. c.3.1.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)
PDF!
05g. C.3.2 Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05h. C.3.3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
(Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05i. C.3.4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
(Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
DOC!
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 03.01.2023 r. - ścieżka bankowa Pobierz
  Ścieżka bankowa  
04. B.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 03.01.2023 r. PDF!
04a. B.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek składany w bankach.
Lista banków dostępna na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl
04b. B.1.1.1 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik do WOD)
DOC!
04c. B.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
04d. B.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
04e. B.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
  Dokumenty wspólne  
05a. C.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF!
05b. C.2 Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/
05c. C.2.1 Dokument podsumowujący audyt energetyczny
(Załącznik 1 do WOP)
XLS!
05d. C.3 Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF!
05e. C.3.1 Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05f. C.3.2 Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05g. C.3.3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
(Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05h. C.3.4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
(Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
DOC!
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 06.07.2021 r. do 02.01.2022 r. - ścieżka bankowa Pobierz
01. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. PDF!
02. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
02a. Załącznik do WoD - oświadczenia współwłaścicieli współmałżonka PDF
03. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 2 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współmałżonek PDF
04b. Załącznik nr 3 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współwłaściciel PDF
04c. Załącznik nr 4 do instrukcji WoD - koszty kwalifikwowane PDF
05. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
06. Wniosek o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze PDF
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wzór PDF, składamy go wyłącznie elektronicznie przez adres z pozycji 06c. PDF
06c. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06d. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" PDF
06e. - załącznik do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f. Wzór zaświadczenia OSD PDF
     
  Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego Idź do listy banków ->
 
stopka