Aktualności WFOŚiGW w Rzeszowie (RSS)

30-08-2019

Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze

Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

01-08-2019

Wykaz gmin oferujących pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze

czy3
WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że mieszkańcy niżej wymienionych gmin pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać udając się do siedzib właściwych Urzędów Gmin:

Lp. powiat gmina
1 bieszczadzki  Lesko 
2 bieszczadzki  Lutowiska
3 brzozowski Dydnia 
4 dębicki Miasto Dębica 
5 jarosławski  Jarosław
6 jarosławski  Laszki 
7 jarosławski  Roźwienica 
8 jasielski Jasło 
9 kolbuszowski  Dzikowiec 
10 kolbuszowski  Kolbuszowa
11 krośnieński  Wojaszówka 
12 leżajski  Leżajsk 
13 leżajski  Nowa Sarzyna 
14 lubaczowski Stary Dzików
15 lubaczowski  Horyniec-Zdrój 
16 lubaczowski  Lubaczów 
17 łańcucki Białobrzegi
18 niżański  Gmina i Miasto Ulanów
19 niżański  Gmina i Miasto Nisko 
20 niżański  Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 
21 niżański  Jeżowe
22 niżański  Krzeszów
23 przemyski Żurawica
24 przeworski Gać
25 przeworski Miasto i Gmina Kańczuga 
26 przeworski Przeworsk
27 ropczycko-sędziszowski  Ostrów
28 ropczycko-sędziszowski  Sędziszów Małopolski 
29 rzeszowski Głogów Małopolski
30 rzeszowski Miejska Dynów
31 sanocki Zagórz
32 stalowowolski  Pysznica
33 tarnobrzeski  Baranów Sandomierski 

 

 

25-07-2019

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Program Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Kluczowe zmiany:

  1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
28-02-2019

Decyzje dot. złożonych wniosków w PP "Czyste Powietrze"

Program Czyste PowietrzePierwsze decyzje o udzieleniu dotacji na zadania realizowane przez mieszkańców podkarpacia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 28 lutego 2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął 46 pozytywnych decyzji dot. dofinansowania w formie dotacji zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Dotacje uzyskało 46 osób realizujących zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji swoich budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 1 153 000 zł, zaś przyznane dotacje opiewają na kwotę 563 666,30 zł.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wnioski o dotacje, że będą one sukcesywnie rozpatrywane w roku 2019.

15-02-2019

Ważna informacja dotycząca PP "Czyste Powietrze"

INFORMACJA

Czyste Powietrze

Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które działają na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji Programu.

Instytucje te udzielają informacji wymaganych Programem, dla skorzystania z możliwości wsparcia finansowego zadań polegających na wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem i innych działań redukujących poziom zanieczyszczeń.

Wszelkie deklaracje innych podmiotów rynkowych, oferujących pomoc przy wypełnianiu wniosków i uzyskaniu wsparcia finansowego, czy też doradzających przy wyborze urządzenia grzewczego, nie mają żadnego umocowania ze strony instytucji realizujących Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".

18-01-2019

Wznowienie naboru wniosków w ramach PP "Czyste Powietrze" od dnia 21.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Kluczowe zmiany:

  1. Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w programie dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi. W związku z powyższym istotnym zmianom uległ ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” programu priorytetowego Czyste powietrze.