Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 29.07.2019 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. PDF!
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze PDF
02a. Wersja poglądowa wniosku o dofinansowanie PDF
03. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PDF
04. Wzór wniosku o płatność PDF
05. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF
06. Wzór protokołu odbioru końcowego PDF
07. Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie PDF
08. Instrukcja do protokołu końcowego PDF
09. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze PDF
10. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze PDF
11. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF
12. Wzór umowy pożyczki PP Czyste Powietrze (projekt)
 1. Zał. do umowy pożyczki - oświadczenie wspołmałżonka
 2. Zał. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty-polecenia przelewu
 3. Zał. do umowy pożyczki - zestawienie rzeczowo-finansowe
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
13. Kalkulatory dochodu
 1. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-36l
 2. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-38
 3. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-39
 4. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-37,36
 
 • XLS
 • XLS
 • XLS
 • XLS
     

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2019
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
1a. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 30.06.2019
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
PDF
 • XLSX
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka