Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 01.07.2021 r. ze zmianami z 06.07.2021 r. i 13.07.2021 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2021 r. PDF!
01a. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. PDF!
03. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
04. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 1 do instrukcji WoD - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF
04b. Załącznik nr 2 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współmałżonek PDF
04c. Załącznik nr 3 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współwłaściciel PDF
05. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
05a. Załącznik nr 1 do pisma - zestawienie rzeczowo-finansowe PDF
06. Wnioski o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze PDF
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF PDF
06c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF PDF
06d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF
06f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
06f_1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f_2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) PDF
06f_3. - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) XLS
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi od dnia 21.10.2020 r. PDF!
01a. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. PDF!
03. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
04. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 1 do instrukcji WoD - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF
04b. Załącznik nr 2 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współmałżonek PDF
04c. Załącznik nr 3 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współwłaściciel PDF
05. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
05a. Załącznik nr 1 do pisma - zestawienie rzeczowo-finansowe PDF
06. Wnioski o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze DOC
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF PDF
06c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF DOC
06d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online DOC
06f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
06f_1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f_2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) DOC
06f_3. - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) XLS
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 29.07.2019 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. PDF!
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze PDF
02a. Wersja poglądowa wniosku o dofinansowanie PDF
03. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PDF
04. Wzór wniosku o płatność PDF
05. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF
06. Wzór protokołu odbioru końcowego PDF
07. Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie PDF
08. Instrukcja do protokołu końcowego PDF
09. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze PDF
10. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze PDF
11. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF
12. Wzór umowy pożyczki PP Czyste Powietrze (projekt)
 1. Zał. do umowy pożyczki - oświadczenie wspołmałżonka
 2. Zał. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty-polecenia przelewu
 3. Zał. do umowy pożyczki - zestawienie rzeczowo-finansowe
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
13. Kalkulatory dochodu
 1. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-36l
 2. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-38
 3. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-39
 4. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-37,36
 
 • XLS
 • XLS
 • XLS
 • XLS
     

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2019
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
1a. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 30.06.2019
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
PDF
 • XLSX
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka