Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 22.04.2024 r. Pobierz
01. 0 Program priorytetowy "Czyste powietrze" obowiązujący od 22.04.2024 r. PDF!
01a. 0.1 Załącznik nr 1 do PPCP Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF
01b. 0.2 Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. 0.3 Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
01d. 0.4 Załącznik nr 2b do PPCP koszty kwalifikowane poziom najwyższy PDF
02. A.1.3 Ogłoszenie o zmianie programu PDF!
  Ścieżka wfośigw  
03. A.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 22.04.2024 r. PDF!
03a. A.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek online GWD
03b. A.1.1.1 Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne
(Załącznik 1 do WOD)
DOC!
03c. A.1.1.2 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik 2 do WOD)
DOC!
03d. A.1.1.3 Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw DOC!
03e. A.1.1.3.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)
PDF!
03f. A.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
03g. A.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
03h. A.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
03i. A.1.2.3 • Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki DOC!
03j. A.1.4 Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy DOC!
03k. A.1.4.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika PDF!
  Ścieżka bankowa  
04. B.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 22.04.2024 r. PDF!
04a. B.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek składany w bankach.
Lista banków dostępna na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl
04b. B.1.1.1 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik do WOD)
DOC!
04c. B.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
04d. B.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
04e. B.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
  Dokumenty wspólne  
05a. C.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF!
05b. C.2 Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/
05c. C.2.1 Dokument podsumowujący audyt energetyczny
(Załącznik 1 do WOP)
XLS!
05d. C.3 Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF!
05e. C.3.1 Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05f. c.3.1.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)
PDF!
05g. C.3.2 Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05h. C.3.3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
(Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05i. C.3.4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
(Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
DOC!
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r. Pobierz
01. 0 Program priorytetowy "Czyste powietrze" obowiązujący od 03.01.2023 r. PDF!
01a. 0.1 Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. 0.2 Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. 0.3 Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
01d. 0.4 Załącznik nr 2b do PPCP koszty kwalifikowane poziom najwyższy PDF
02. A.1.3 Ogłoszenie o zmianie programu PDF!
02a. A.1.3.1 Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem
(Załącznik 1 do Ogłoszenia)
PDF!
02b. A.1.3.2 Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem na warunki nowego programu
(Załącznik 1 do Ogłoszenia)
DOC!
  Ścieżka wfośigw  
03. A.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 03.01.2023 r. PDF!
03a. A.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek online GWD
03b. A.1.1.1 Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne
(Załącznik 1 do WOD)
DOC!
03c. A.1.1.2 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik 2 do WOD)
DOC!
03d. A.1.1.3 Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 3 do Regulaminu)
DOC!
03e. A.1.1.3.1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw
(Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)
DOC!
03f. A.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
03g. A.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
03h. A.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
03i. A.1.4.1 Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy DOC!
03j. A.1.4.2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika DOC!
  Ścieżka bankowa  
04. B.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"od 03.01.2023 r. PDF!
04a. B.1.1 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
(Załącznik 1 do Regulaminu)
Wniosek składany w bankach.
Lista banków dostępna na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl
04b. B.1.1.1 Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
(Załącznik do WOD)
DOC!
04c. B.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
(Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
04d. B.1.2.1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
04e. B.1.2.2 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
  Dokumenty wspólne  
05a. C.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" PDF!
05b. C.2 Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/
05c. C.2.1 Dokument podsumowujący audyt energetyczny
(Załącznik 1 do WOP)
XLS!
05d. C.3 Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF!
05e. C.3.1 Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
(Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05f. C.3.2 Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
(Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05g. C.3.3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
(Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
DOC!
05h. C.3.4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
(Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
DOC!
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 15.07.2022 r. do 02.01.2023 r. Pobierz
01. Program priorytetowy "Czyste powietrze" obowiązujący od 15.07.2022 r. PDF!
01a. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
01d. Załącznik nr 2b do PPCP koszty kwalifikowane poziom najwyższy PDF
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.07.2022 r. PDF!
02a. Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu – załącznik do Regulaminu PDF!
02b. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy DOC!
  Dotacja bez prefinansowania  
02c. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu PDF!
02d. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu PDF!
02e. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" – Wykaz dochodów PDF!
02f. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu DOC!
02g. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne załącznik do wniosku o dofinansowanie DOC!
  Dotacja z prefinansowaniem - tylko dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego/najwyższego poziomu dofinansowania  
02i. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem PDF!
02j. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem z załącznikami - dostępnego w serwisie GWD - załącznik do Regulaminu DOC!
02k. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą DOC!
02l. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy DOC!
03. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
04. Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinansowanie – załącznik do pisma informującego o zawarciu umowy dotacji XLS
05. Wzór Oświadczenia o odrzuceniu wniosku i odmowie zawarcia umowy PDF
  Dokumenty rozliczeniowe dla wniosków składanych od 15.07.2022 r.  
06. Wniosek o płatność w gwd-wzór - formularz online dostepny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
07. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność PDF
08. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej - (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
09. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
10. Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 25.01.2022 r. PDF!
01a. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
01d. Załącznik nr 2b do PPCP koszty kwalifikowane poziom najwyższy PDF
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 25.01.2022 r. PDF!
02a. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze - Cześć 3 PDF!
03. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
04. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania WoD - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF
05. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie - serwis gov.pl DOC
06. Pełnomocnictwo - wzór PDF
06a. Pełnomocnictwo - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF
07. Oświadczenie – zgoda na doręczenie elektroniczne DOC
08. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
08a. Załącznik nr 1 do pisma-zestawienie rzeczowo-finansowe XLS
09. Oświadczenie o odrzuceniu wniosku i odmowie zawarcia umowy PDF
10. Wniosek o płatność w gwd-wzór - formularz online dostepny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
10a. Instrukcja - Jak wypełnić i złozyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" PDF
11. Składanie wniosku o płatność - informacje pomocnicze PDF
12. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
13. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej -(dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)-załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 01.07.2021 r. ze zmianami z 06.07.2021 r. i 13.07.2021 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2021 r. PDF!
01a. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. PDF!
03. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
04. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 1 do instrukcji WoD - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF
04b. Załącznik nr 2 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współmałżonek PDF
04c. Załącznik nr 3 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współwłaściciel PDF
05. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
05a. Załącznik nr 1 do pisma - zestawienie rzeczowo-finansowe PDF
06. Wnioski o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze PDF
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF PDF
06c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF PDF
06d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF
06f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
06f_1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f_2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) PDF
06f_3. - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) XLS
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi od dnia 21.10.2020 r. PDF!
01a. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową PDF
01b. Załącznik nr 2 do PPCP koszty kwalifikowane poziom podstawowy PDF
01c. Załącznik nr 2a do PPCP koszty kwalifikowane poziom podwyższony PDF
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. PDF!
03. Wniosek o Dofinansowanie - wzór PDF
04. Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie PDF
04a. Załącznik nr 1 do instrukcji WoD - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF
04b. Załącznik nr 2 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współmałżonek PDF
04c. Załącznik nr 3 do instrukcji WoD - klauzula informacyjna art. 14 współwłaściciel PDF
05. Pismo informujące o zawarciu umowy PDF
05a. Załącznik nr 1 do pisma - zestawienie rzeczowo-finansowe PDF
06. Wnioski o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze DOC
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF PDF
06c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF DOC
06d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF
06f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
06f_1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f_2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) DOC
06f_3. - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) XLS
     
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 29.07.2019 r. Pobierz
01. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. PDF!
02. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze PDF
02a. Wersja poglądowa wniosku o dofinansowanie PDF
03. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PDF
04. Wzór wniosku o płatność PDF
05. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF
06. Wzór protokołu odbioru końcowego PDF
07. Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie PDF
08. Instrukcja do protokołu końcowego PDF
09. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze PDF
10. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze PDF
11. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF
12. Wzór umowy pożyczki PP Czyste Powietrze (projekt)
 1. Zał. do umowy pożyczki - oświadczenie wspołmałżonka
 2. Zał. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty-polecenia przelewu
 3. Zał. do umowy pożyczki - zestawienie rzeczowo-finansowe
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
13. Kalkulatory dochodu
 1. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-36l
 2. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-38
 3. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-39
 4. Narzędzie do wyliczania dochodu - PIT-37,36
 
 • XLS
 • XLS
 • XLS
 • XLS
     

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2019
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
1a. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 30.06.2019
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
PDF
 • XLSX
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka