Wnioski złożone od 15.05.2020 do 24.01.2022

czyste-powietrze
  Dokumenty rozliczeniowe dla wniosków złożonych od 15.05.2020 do 24.01.2022 Pobierz
06. Wnioski o Płatność  
06a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze PDF
06b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF PDF
06c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF PDF
06d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wniosek online GWD
06e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF
06f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:  
06f_1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC DOC
06f_2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) DOC
06f_3. - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) XLS
stopka