OGŁOSZENIA

Wersje wniosków o dofinansowanie - 25.01.2022 r.

2022-01-25

Aktualnie obowiązująca wersje wniosków to:

Czyste Powietrze: 5.5.0

Moja Woda: 2.0.1

Prosimy przed wypełnieniem zawsze sprawdzać czy posiadacie Państwo aktualną wersję wniosku.

Wersja wniosku podana jest na pierwszej stronie formularza w polu: Wersja formularza.

W przypadku posiadania innej wersji niż obowiązująca prosimy o pobranie aktualnej wersji.

Formularze dostępne są po zalogowaniu.

Powrót