OGŁOSZENIA

Informacja o zamknięciu naboru Programu "Moja Woda"

2024-02-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z końcem dnia 29.02.2024 roku zostanie zamknięty nabór wniosków
o dotację dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do końca dnia 29.02.2024 r., a ich wersje papierowe w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do końca dnia 15.03.2024 r.

Przypomina się, że po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl) Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 15 marca 2024 r.

Tym samym tylko wnioski, które zostaną wysłane elektronicznie do 29 lutego 2024 r., a do 15 marca 2024 r. uzupełnione zostaną w wersji papierowej będą podlegać rozpatrzeniu

Powrót