OGŁOSZENIA

Zakończenie naboru wniosków w PP Moja Woda z dniem 30 września br.

2020-09-17

30 września 2020 (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl), a 30 października 2020 (piątek) to ostateczny termin na uzupełnie wersji papierowej wniosku wysłanego elektronicznie do końca września do właściwego wojewódzkiego funduszu - dla mieszkańców Podkarpacia jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Tym samym tylko wnioski, które zostaną wysłane elektronicznie do 30 września 2020, a do 30 października 2020 uzupełnione zostaną w wersji papierowej będą podlegać rozpatrzeniu. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej po 30 września 2020 nie będą rozpatrywane.

Więcej infromacji tutaj...

Powrót