OGŁOSZENIA

Wersje wniosków o dofinansowanie - 18.09.2020

2020-09-18

Aktualnie obowiązująca wersje wniosków to:

Czyste Powietrze: 5.1.0

Moja Woda: 1.1.1

Prosimy przed wypełnieniem zawsze sprawdzać czy posiadacie Państwo aktualną wersję wniosku.

Wersja wniosku podana jest na pierwszej stronie formularza w polu: Wersja formularza.

W przypadku posiadania innej wersji niż obowiązująca prosimy o pobranie aktualnej wersji.

Formularze dostępne są po zalogowaniu.

Powrót