OGŁOSZENIA

Wersje wniosków o dofinansowanie - 12.08.2020

2020-08-12

Aktualnie obowiązująca wersje wniosków to:

Czyste Powietrze: 5.0.3

Moja Woda: 1.1.1

Prosimy przed wypełnieniem zawsze sprawdzać czy posiadacie Państwo aktualną wersję wniosku.

Wersja wniosku podana jest na pierwszej stronie formularza w polu: Wersja formularza.

W przypadku posiadania innej wersji niż obowiązująca prosimy o pobranie aktualnej wersji.

Formularze dostępne są po zalogowaniu.

Powrót