OGŁOSZENIA

Czyste Powietrze - Aktualna wersja formularza Wniosku o Dofinansowanie

2020-06-10

Aktualnie obowiązująca wersja wniosku to 5.0.2.

Prosimy przed wypełnieniem zawsze sprawdzać czy posiadacie Państwo aktualną wersję wniosku.

Wersja wniosku podana jest na pierwszej stronie formularza w polu: Wersja formularza.

W przypadku posiadania innej wersji niż obowiązująca prosimy o pobranie aktualnej wersji z pozycji menu: - Formularz Wniosku -.

Formularz dostępny jest po zalogowaniu.

 

Redakcja Portalu

Powrót