Wnioski złożone od 15.05.2020

czyste-powietrze
  Dokumenty rozliczeniowe dla wniosków złożonych od 15.05.2020 Pobierz
  Dokumenty wymagane
  1. Wniosek o płatność PP Czyste Powietrze (dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania)
  2. Instrukcja do wniosku o płatność PP Czyste Powietrze (poziom podstawowy i podwyższony)
  3. Protokół odbioru prac wykonawcy
  4. Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji do sieci (nazwa OSD)
 
  • PDF
  • PDF
  • DOC
  • DOC
stopka