Pytania o koszty kwalifikowane

czyste-powietrze

1. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?

Nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła służącego wyłącznie na cele ciepłej wody.

2. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować zakup i montaż kotła na paliwo stałe V klasy?

Nie, chyba że kocioł spełnia jednocześnie wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ekodesign) dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

3. Czy w ramach Programu Czyste Powietrze mogę sfinansować wymianę starego kotła gazowego na nowy?

Nie. W ramach Programu Czyste Powietrze można sfinansować wyłącznie wymianę źródła ciepła niespełniającego wymagań Programu opalanego paliwem stałym.

4. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy (lub jakiekolwiek inne źródło ciepła spełniające wymagania Programu), to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do np. termomodernizacji budynku?

Tak pod warunkiem, że budynek uzyskał pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002 r.

5. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

Tak. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe lub posiadania już zamontowanego  źródła ciepła spełniającego wymagania określone w Programie w budynku, którego pozwolenie na budowę zostało wydane przed 15 grudnia 2002 r.

6. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

Należy zlikwidować wszystkie źródła ciepła nie spełniające wymagań Programu. Mogą pozostać jedynie kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne (np. poprzez odłączenie kominka od płaszcza wodnego).

7. Czy mogę ocieplić dach, jeśli istniejący budynek ma poddasze?

Jeśli poddasze jest ogrzewane, to można ocieplić dach. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane, to należy ocieplić przegrodę wewnętrzną (strop pod nieogrzewanym poddaszem) w budynku oddzielającą to poddasze od pomieszczenia ogrzewanego, które znajduje się poniżej.

8. Czy mogę docieplić garaż, znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego oraz wymienić w nim bramę garażową?

Garaż znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego jednorodzinnego można ocieplić, aby zachować ciągłość ocieplenia. Wymiana bramy/drzwi garażowych może być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku jeżeli garaż jest ogrzewany.

9. Czy na montaż paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych mogę otrzymać dotację?

Nie. W ramach Programu Czyste powietrze na powyższe instalacje można uzyskać tylko i wyłącznie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę.

10. W okresie letnim wynajmuję pokoje. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?

Nie – można ubiegać się jedynie o częściowe dofinansowanie (dotację i/lub pożyczkę). Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia  działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 20 m2 x (3/12) = 5 m2.

11. Czy koszty poniesione na wypełnienie wniosku przez firmę zewnętrzną są kwalifikowane?

Nie. Takie koszty nie wliczają się do dofinansowania i Wnioskodawca będzie musiał je ponieść sam.