Pytania o dochody

czyste-powietrze

1. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

Osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się z wnioskodawcą.

2. W jaki sposób wyliczyć dochód netto osób będących w gospodarstwie domowym wnioskodawcy?

Sposób obliczenia dochodu przedstawiony jest w instrukcji pt. „Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze”, która jest dostępna na PORTALU BENEFICJENTA w zakładce WYMAGANA DOKUMENTACJA. Dostępne są również narzędzia do wyliczania dochodu, które pomagają obliczyć dochód.

3. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

4. Ile mogę dostać dotacji?

Poziom dotacji uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego. Wartość dotacji wyliczy wniosek po jego kompletnym wypełnieniu. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku pozna potencjalną wartość dotacji.

5. Dlaczego w poszczególnych poziomach dotacji jest napisane np. do 50% dotacji?

Poziom dotacji obliczany jest maksymalnie od kwoty 53 tys. Dlatego jeżeli kwota 53 tys. kosztów kwalifikowanych zostanie przekroczona poziom dotacji zostanie obliczony od kwoty 53 tys. a nie od kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Przykład:

Wykonujemy termomodernizację, której koszty kwalifikowane będą wynosiły 60 000 zł. Przy dotacji na poziomie do 50% - pamiętając, że maksymalna kwota, od której wyliczana jest dotacja to 53 000 zł, montaż finansowy będzie wyglądał tak:

Koszt całkowity: 60000 zł

Koszt kwalifikowany: 60000 zł

Podstawa do wyliczenia poziomu dotacji: 53 000 zł

Dotacja: 26500zł (50%*53000zł !!!)

Możliwa do zaciągnięcia pożyczka w ramach programu: 33500 zł (60000 zł - 26500 zł)

Środki własne: 0 zł

Czyli wyliczając rzeczywistą wartość dotacji będzie ona wynosiła 44,17 %

6. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć, jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju (odpowiednik polskiego PIT) poświadczający roczny dochód. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.